Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 27 juni 2017
Publicatiedatum:25-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Accountantsprotocol gespecialiseerde brandwondenzorg

De Raad van Bestuur besluit het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Gespecialiseerde brandwondenzorg 2016 vast te stellen.

Eerstelijns verloskunde: tariefherrijking en inhoudelijke wijzigingen

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel verloskunde met kenmerk BR/REG-18117 en het verantwoordingsdocument tariefberekening eerstelijns verloskundige zorg vast te stellen.

Integrale geboortezorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel integrale geboortezorg met kenmerk BR/REG-18150 vast te stellen.

De Raad van bestuur besluit de Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg met kenmerk NR/REG-1822 vast te stellen.

Regelgeving verpleging en verzorging 2018

De Raad van Bestuur besluit de tariefherijking verpleging en verzorging aan te houden tot 2019. De tarieven voor 2019 worden in principe herijkt op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek van PwC in combinatie met het kwaliteitskader. Mocht het kwaliteitskader onverhoopt onvoldoende handvatten bieden om deze koppeling te maken, dan worden de tarieven voor 2019 alsnog herijkt op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek van PwC.

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en regelingen vast te stellen:

 • Beleidsregel verpleging en verzorging met kenmerk BR/REG-18104
 • Regeling verpleging en verzorging met kenmerk NR/REG-1801
 • Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging met kenmerk BR/REG-18102
 • Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg met kenmerk BR/REG-18103
 • Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg met kenmerk BR/REG-18100
 • Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg met kenmerk NR/REG-1800
 • Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 met kenmerk BR/REG-18101
 • Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 met kenmerk NR/REG 1802

Beleidsregel huisartsendienstenstructuur 2018

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur met kenmerk BR/REG-18151 vast te stellen.

Beleidsregels en regelingen Wlz, ggz en fz 2018

De Raad van Bestuur besluit dat de jaarlijkse indexering van de nhc 2,5% blijft.

De Raad van Bestuur besluit dat de rentecomponent van zowel de nhc als de nic wordt verlaagd (nhc) en respectievelijk verhoogd (nic) tot 4,65%.

Vaststellen beleidsregels en nadere regels Wlz

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en regelingen vast te stellen: 

 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten met kenmerk BR/REG-17137e
 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis met kenmerk BR/REG-17136e
 • Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2018 met kenmerk BR/REG-18132
 • Beleidsregel definities Wlz met kenmerk BR/REG-18133
 • Beleidsregel experimenten proeftuinen meerzorg 2.0 Wlz 2018 met kenmerk BR/REG-18135
 • Beleidsregel experiment regelarme instellingen Wlz met kenmerk BR/REG-18136
 • Beleidsregel knelpuntenprocedure budgettair kader Wlz met kenmerk BR/REG-18137 plus formulier 'Melding knelpuntenprocedure
 • Beleidsregel overheveling ggz budget Wlz-Zvw met kenmerk BR/REG-18138 plus formulier 'Overheveling ggz budget Wlz-Zwv
 • Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg met kenmerk BR/REG-18148
 • Beleidsregel overige kosten Wlz 2018 met kenmerk BR/REG-18139
 • Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz met kenmerk BR/REG-18140
 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 met kenmerk BR/REG-18141
 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018 met kenmerk BR/REG-18142
 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 met kenmerk BR/REG-18143
 • Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz met kenmerk BR/REG-18145
 • Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk met kenmerk BR/REG-18146
 • Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018 met kenmerk NR/REG-1817
 • Regeling transparantie contracteerproces Wlz met kenmerk NR/REG-1820

Naar boven