Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 april 2017
Publicatiedatum:19-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Addendum op het model jaarverslaggeving 2016 CAK en addendum op het Protocol accountantsonderzoek 2016 CAK
De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het aan de Raad van Bestuur voorgelegde Addendum Model Jaarverslaggeving 2016 CAK vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het aan de Raad van Bestuur voorgelegde Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK vast te stellen en te publiceren.

Kostenonderzoek verpleging en verzorging
De Raad van Bestuur besluit om het PwC-rapport 'Onderzoek tariefherijking verpleging en verzorging' te publiceren.

Europese aanbesteding kostenonderzoek Wlz
De Raad van Bestuur besluit om het beschrijvend document 'Kostenonderzoek langdurige zorg en eerstelijnsverblijf' vast te stellen en op TenderNed te publiceren.

Tariefonderzoek eerstelijns verloskundige zorg
De Raad van Bestuur besluit om de rapportages over het tariefonderzoek eerstelijns verloskundige zorg te publiceren.

Naar boven