Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 maart 2017
Publicatiedatum:01-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Vergoeding BRMO-uitbraak 2017

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'BRMO-uitbraak 2017' met kenmerk BR/REG-17183 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Aanvaardbare kosten Wlz 2017' met kenmerk BR/REG-17130b vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om regeling 'Declaratievoorschriften Wlz-zorg' met kenmerk NR/REG-1721c vast te stellen.

Besluit vervangen regelgeving RZ17a door RZ17b

De Raad van Bestuur besluit om het wijzigingsbesluit vast te stellen.

Protocol Accountantsonderzoek 2016 Wlz-uitvoerders

De Raad van Bestuur besluit tot het vaststellen van het 'Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders'.

Vaststelling notitie onderzoek herziene hulpmiddelengegevens 2014 en 2015 ten behoeve van Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur besluit om de notitie onderzoek herziene hulpmiddelengegevens 2014 en 2015 vast te stellen.

Wijziging 'Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag'

De Raad van Bestuur besluit om de 'Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met kenmerk BR/REG-17180a vast te stellen.

a. Rapport verdieping bekostigingsmodellen mpt

De Raad van Bestuur besluit het rapport 'Verdieping bekostigingsmodellen modulair pakket thuis' vast te stellen en te publiceren.

b. Advies doorontwikkelen bekostiging Wlz

De Raad van Bestuur besluit het 'Advies doorontwikkeling bekostiging Wlz' vast te stellen en te publiceren.

Naar boven