Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 18 oktober 2016
Publicatiedatum:03-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Samenwerkingsconvenant informatie-uitwisseling CIZ - NZa

  • De Raad van Bestuur besluit om het geactualiseerde samenwerkingsconvenant informatie-uitwisseling CIZ - NZa vast te stellen, inclusief de genoemde aanpassing van de ondertekening.
  • De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter te mandateren om te besluiten over eventuele kleine wijzigingen in het kader van deze actualisering van het samenwerkingsconvenant informatie-uitwisseling CIZ - NZa.

Beleidsregels

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten met kenmerk BR/REG-17137a.
  • Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis' met kenmerk BR/REG-17136a.

Experiment persoonsvolgende inkoop

  • De Raad van Bestuur besluit om de bijgevoegde beleidsregel 'Experiment persoonsvolgende inkoop' vast te stellen.
  • De Raad van Bestuur besluit om de bijgevoegde nadere regel 'Monitoring experiment persoonsvolgende inkoop vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie Regulering doorgegeven technische opmerkingen.


Gevraagde reactie in het kader van openbare consultatie wetsvoorstel wijziging van de WTZi en enkele andere wetten in verband met het beëindigen van de taken van het college Sanering Zorginstellingen (CSZ)

De Raad van Bestuur besluit om de voorgestelde beleidsreactie vast te stellen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

Naar boven