Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 12 april 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Vergoeding leden raad van advies en audit committee
 
De raad van bestuur besluit om de voorzitter van de raad van advies en de voorzitter van het audit committee een vergoeding van € 357,22 per bijgewoonde vergadering toe te kennen.

De raad van bestuur besluit om de leden van de Raad van Advies en de leden van het audit committee een vergoeding van € 274,79 per bijgewoonde vergadering toe te kennen.

Beschikbaarheidbijdrage accountantsprotocol Traumazorg en ROAZ 2015

De raad van bestuur besluit om het accountantsprotocol 'Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Coördinatie traumazorg en Regionaal Overleg Acute Zorg 2015' vast te stellen.

Bezwaren opbrengstverschil ggz 2012

De raad van bestuur besluit om de in de RvB-stukken voorgestelde beslislijn vast te stellen.

Aanpak uitvoeringstoezicht Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

De raad van bestuur besluit om de doorontwikkeling van het uitvoeringstoezicht van de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars en de Wet langdurige zorg door de Wlz-uitvoerders en het CAK vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om een communicatieboodschap richting de burger vast te stellen.

Naar boven