Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 5 april 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' (CA-BR-1607b); beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis' (CA-NR-1609a); nadere regel 'Declaratievoorschriften Wlz-zorg' (CA-NR-1650c)

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' CA-BR-1607b vast te stellen.
 
De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis' CA-NR-1609a vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Declaratievoorschriften Wlz-zorg' CA-NR-1650c vast te stellen.

Evaluatie hinderpaalcriterium

De raad van bestuur besluit om vast te houden aan lijn zoals uiteengezet in nieuwsbrief nummer 2 modelovereenkomsten 2016 van november 2015. Dit besluit wordt via de eerstkomende nieuwsbrief modelovereenkomsten 2017 aan de verzekeraars gecommuniceerd.

Naar boven