Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 15 maart 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing regelgeving voor de overgangsregeling nhc en nic in de gespecialiseerde ggz (vanaf boekjaar 2015)

De raad van bestuur besluit de volgende regelgeving vast te stellen: 

  • de 'Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent (nhc) in de gespecialiseerde ggz' (BR/CU-5146);
  • de 'Beleidsregel invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de langdurende gespecialiseerde ggz' (BR/CU-5147);
  • de 'Nadere regel informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz' (NR/CU-568);
  • Protocol Overgangsregeling nhc in de gespecialiseerde ggz boekjaar 2015.

Monitor contractering en inkoop geneesmiddelen medisch specialistische zorg

De raad van bestuur besluit de portefeuillehouder Regulering te machtigen om de monitor vast te stellen en de aanbiedingsbrief aan de minister te ondertekenen.

Naar boven