Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 1 september 2015
Publicatiedatum:23-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Toetsingskader productstructuur en tarieven DBC-systematiek

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel "Toetsingskader productstructuur en tarieven DBC-systematiek" (BR/CU-2145) vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 september 2015. Deze beleidsregel vervangt de gelijknamige beleidsregel BR/CU-5084.

Naar boven