Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 28 april 2015
Publicatiedatum:01-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Accountantprotocol beschikbaarheidsbijdrage opleiden, trainen, oefenen 2014
De raad van bestuur besluit het accountantsprotocol Beschikbaarheidsbijdrage Cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 vast te stellen, en om de betreffende aanbieders uitstel te verlenen tot 1 juli 2015 voor het indienen van de verantwoordingsformulier en controleverklaring voor de beschikbaarheidsbijdrage OTO over het jaar 2014.

Naar boven