Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 20 januari 2015
Publicatiedatum:18-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Naamwijziging unit Toezicht Zorgaanbieders en Detectie
De rvb besluit de unit Toezicht Zorgaanbieders en Detectie te herbenoemen tot de unit Detectie en Toezicht Zorgaanbieders.

Naar boven