Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 december 2014
Publicatiedatum:22-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regeling en beleidsregel MBI GGZ 2015
De RvB besluit:

  • de nadere regel NR/CU-555 vast te stellen.
  • de beleidsregel BR/CU-5122 vast te stellen.

Besluit tot intrekking van de beleidsregel Zorginfrastructuur
De RvB besluit de beleidsregel Zorginfrastructuur, met kenmerk CA-300-578, in te trekken.

Uniform kader beschikbaarheidbijdrage
De RvB besluit de beleidsregel 'Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa', met kenmerk AL/BR-0026, vast te stellen.

Beleidsregel en nadere regel "huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg"
De RvB besluit de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, met kenmerk BR/CU-7105, en nadere regel Multidisciplinaire zorg, met kenmerk, NR/CU-720, vast te stellen.

Naar boven