Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 oktober 2014
Publicatiedatum:31-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR/CU-2134)
De RvB besluit het beleid over 2015 in de beleidsregel van 2014 op te nemen.

Controleprotocol nacalculatie 2014 AWBZ zorgaanbieders
De Raad van Bestuur besluit het controleprotocol nacalculatie 2014 AWBZ-zorgaanbieders vast te stellen.

Naar boven