Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 september 2014
Publicatiedatum:17-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel en nadere regel Gespecialiseerde GGZ
De RvB stelt de beleidsregel 'Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (kenmerk BR/CU 5116) en de nadere regel 'Gespecialiseerde GGZ' (kenmerk NR/CU 553) vast.

Beleidsregel Ketenzorg Dementie
De RvB stelt de Beleidsregel Ketenzorg dementie (BR/CU-7111) onder voorbehoud vast.

Naar boven