Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 22 april 2014
Publicatiedatum:16-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomst

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomst' (TH/BR-013) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juni 2014.

Naar boven