Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 18 maart 2014
Publicatiedatum:17-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage Cure op aanvraag

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage Cure op aanvraag' (BR/CU-2119), inclusief de module 'post mortem orgaanuitname', vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2014.

Naar boven