Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 december 2013
Publicatiedatum:18-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel informatieverstrekking zorgaanbieders

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Transparantie zorgaanbieders' vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst.

Rijbewijskeuringen

De Raad van Bestuur besluit de aangepaste beleidsregel 'Medisch specialistische zorg' (BR/CU-2111) vast te stellen.

Beleidsregel abortus klinieken

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Abortusklinieken' (BR/CU-2116) vast te stellen. De beleidsregel is als volgt gewijzigd:

  • Het aanpassen van de beleidsregelbedragen op verzoek van VWS, inclusief een NHC.
  • Jaarlijkse tariefindexatie inclusief NHC.
  • Schonen van de beleidsregel voor huisvestingslasten en de kapitaallastentoeslag.
  • Toevoegen dat klinieken een lager tarief kunnen aanvragen voor niet-AWBZ gerechtigden.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

VWS korting huisartsentarieven

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Huisartsenzorg ' (BR/CU 7095) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Beleidsregels beschikbaarheidsbijdrage 2014

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Beschikbaarheidsbijdrage Cure op aanvraag' (BR/CU-2118) en 'Beschikbaarheidsbijdrage Cure ambtshalve' (BR/CU-2117) vast te stellen. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2014 en vervallen met ingang van 1 januari 2015.

Beleidsregel 'Overmacht continuïteit cruciale zorg' 

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Overmacht continuïteit cruciale zorg' (TH/BR-011) inclusief het meldformulier vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Beleidsregel 'Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw' 

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw' (TH/BR-009) vast te stellen.

Naar boven