Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 augustus 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing regelgeving Transitiemodel en MBI medisch specialistische zorg
De Raad van Bestuur besluit tot:

  • de verrekening van positieve en negatieve bedragen op basis van voorlopige verrekenbedragen;
  • het volledig verrekenen van de voorlopige verrekenbedragen voor 2012 en 2013;
  • het verrekenen van de verleende voorschotten over 2012 in het stadium van de voorlopige verrekenbedragen;
  • een betalingsverplichting of recht op een voorschot te koppelen aan de beschikking en hier geen separaat traject voor op te stellen;
  • het achterwege laten van renteverrekening over het verschil tussen het voorlopige en definitieve verrekenbedrag;
  • een voorschotregeling voor longrevalidatie- en epilepsiecentra conform de regeling die in 2012 bij ziekenhuizen is gehanteerd.

en stelt de volgende beleidsregels en nadere regels vast:

  • Beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (BR/CU-2107)
  • Nadere regel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-236)
  • Beleidsregel Macrobeheersmodel (BR/CU-2109)*
  • Nadere regel Macrobeheersmodel (NR/CU-238)*

* Voor de beleidsregel en nadere regel Macrobeheersmodel geldt het voorbehoud van ontvangst van de aanwijzing van VWS.

Transitiemodel huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
De Raad van Bestuur besluit in beginsel in te stemmen met de beleidsregel 'Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten' en de regeling 'Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten', en Eitel Homan te mandateren om, nadat hij is geïnformeerd over de bovenstaande kwesties - deze beleidsregel en nader regel formeel vast te stellen. Begin 2014 wordt de uitwerking van het transitiemodel voor de trombosediensten geëvalueerd.

Naar boven