Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 april 2013
Publicatiedatum:17-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage cure op aanvraag' vast te stellen (BR/CU-2103). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Aanpassing beleidsregel aanvaardbare kosten GGZ Zvw 2012
De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde beleidsregel 'Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw' (BR-CU-5086) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

Beleidsregel Prestaties en tarieven tweedelijns curatieve GGZ
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven curatieve GGZ' (BR/CU-5085) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Naar boven