Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 juli 2012
Publicatiedatum:24-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Contracteerruimte 2013

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Contracteerruimte 2013' (CA-300-546) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 augustus 2012. Het betreft een voorgenomen besluit. Kort na Prinsjesdag zal de Aanwijzing 'Contracteerruimte AWBZ 2013' bij de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal voorhangen en zal de Raad van Bestuur de definitieve beleidsregel 'Contracteerruimte 2013' vaststellen.

Tijdelijke regeling ADL-assistentie (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Tijdelijke regeling ADL-assistentie' (CA-300-547) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Naar boven