Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 juni 2012
Publicatiedatum:05-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel kaakchirurgie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Kaakchirurgie' (BR/CU-7059) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2012.

NHC tarieven

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders' (CA-300-525) en 'Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders' (CA-300-526) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), worden geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2012.

Beleidsregel en regeling mondzorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Experiment vrije prijsvorming mondzorg' (CU-7058) en de regeling 'Mondzorg' (NR/CU-711) vast te stellen. Zowel de beleidsregel als de regeling treden in werking per 1 juli 2012.

Naar boven