Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 april 2012
Publicatiedatum:05-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Tijdelijke regeling ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op de factuur

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur' (NR/CU-518) vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling als gevolg van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst, werkt terug tot 8 maart 2012 en vervalt zes weken na de datum waarop de NZa een nieuw besluit op bezwaar, als bedoeld in de in artikel 1 genoemde uitspraak van het CBb van 8 maart 2012, heeft genomen.

Naar boven