Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 februari 2012
Publicatiedatum:06-03-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassingen beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de volgende drie voorstellen:

  • De bekostiging van Abatacept en Infliximab;
  • De voorschotregeling en eindafrekening van positieve en negatieve transitiebedragen, inclusief de tijdens de vergadering ingebrachte aanvullende voorwaarde;
  • Aanpassing van het schaduwbudget voor kapitaallasten en locatiekosten productiesamenwerkingsverbanden.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg' vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

Naar boven