Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 december 2011
Publicatiedatum:28-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing beleidsregel ‘ O mbuigingsbijdrage zorgaanbieders’

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Ombuigingsbijdrage zorgaanbieders’ vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

Beleidsregel Tarieflijst Instellingen 2012

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Tarieflijst Instellingen 2012’ (BR/CU-2065) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage 2012

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage 2012’ (BR/CU-2063) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

Overheveling kapitaallasten psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ)

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met de overheveling van de kapitaallasten voor de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis van de AWBZ-rekenstaat naar de Zvw-rekenstaat voor negen GGZ-zorgaanbieders.

Beleidsregels Contracteerruimte 2012 en Knelpuntenprocedure 2012

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels ‘Contracteerruimte 2012’ (CA-300-518) en ‘Knelpuntenprocedure 2012’ (CA-300-519) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012.

Liquiditeitsopslag normrente kort krediet

De Raad van Bestuur besluit een tijdelijke liquiditeitsopslag van 0,25% voor de normrente voor kort krediet niet vast te stellen.

Contracteren zelfstandige ondernemers en beleidsregel Aanvaardbare kosten AWBZ 2012

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels ‘Contracteren Zelfstandige Zorgverleners AWBZ’ (CA-300-521) en ‘Aanvaardbare kosten AWBZ 2012’ (CA-300-520) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012.

Boete beleidsregels

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Bestuurlijke boete Wet marktordening gezondheidszorg’ vast te stellen, inclusief het publiceren van boetebesluiten.

Naar boven