Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 september 2011
Publicatiedatum:21-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg'

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg', versie 13 september 2011, (BR/CU-2035) vast te stellen.

Naar boven