Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 22 september 2009
Publicatiedatum:07-10-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Systematiek afronding

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Afronding tarieven’ (CU-002/CA-364) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 28 juli 2008 een besluit genomen over de systematiek voor afronding in beleidsregels (B08-245). De Raad van Bestuur heeft het invoeringsmoment van de systematiek voor afronding aan de directies overgelaten. De directie Zorgmarkten Care heeft de besluitvorming per 1 januari 2009 in de tarieven geëffectueerd. De directie Zorgmarkten Cure heeft dit nog niet gedaan.

§       Met het voorliggende voorstel ontstaat er uniformiteit in de door de NZa gehanteerde methodiek.

§       Er is geen noodzaak af te ronden op ‘ronde’ bedragen aangezien het betalingsverkeer grotendeels elektronisch plaatsvindt.

§       Er is aansluiting bij de meer algemeen geldende methodieken van afronding waardoor problemen in het betalingsverkeer worden voorkomen.

§       De Adviescommissies Cure Instellingen en Vrije Beroepen hebben unaniem positief geadviseerd. Het onderwerp is niet geagendeerd voor de Adviescommissie Care.

Naar boven