Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 juli 2009
Publicatiedatum:28-07-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Disclaimer
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Trendmatige aanpassing beleidsregels kapitaallasten Care

De Raad van Bestuur stelt de volgende beleidsregels vast:

  • "Investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur verzorgingshuizen" (CA-381).
  • "Investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en -programmatuur" (CA-382).
  • "Instandhoudingsinvesteringen AWBZ" (CA-383).
  • "Instandhoudingsinvesteringen verzorgingshuizen" (CA-384).
  • "Kleinschalig wonen" (CA-385).

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

  • De beleidsregels voor de kapitaallasten Care zijn voor 2009 trendmatig aangepast met de hiervoor geldende indices. Inhoudelijk zijn deze beleidsregels verder niet gewijzigd. De kapitaallastenindex voor 2009 bedraagt 2,57%. De materiële kostenindex voor 2009 bedraagt 0,87%.
  • De Adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.
Naar boven