Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 2 juni 2009
Publicatiedatum:29-06-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Quick scan dubbele informatie uitvraag uitgevoerd door Berenschot in opdracht van het project Wegnemen Administratieve Lasten door de Zorgautoriteit

De Raad van Bestuur besluit het rapport “quick scan dubbele informatie uitvraag, beelden en feiten” van Berenschot voor kennisgeving aan te nemen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Bij (een deel van) de stakeholders van de NZa bestaan beelden over dubbele informatie uitvragen door de NZa en de effecten daarvan op de administratieve lasten.

§       Op verzoek van de projectgroep Wegnemen Administratieve Lasten door de Zorgautoriteit (WALZ) heeft Berenschot onderzocht of deze beelden correct zijn.

Hoofdconclusie van Berenschot is dat de NZa geen dubbele informatie uitvragen doet. Het bij veel marktpartijen bestaande beeld van dubbele informatie uitvragen door de NZa is dus niet terecht.

Naar boven