Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 1 september 2008
Publicatiedatum:03-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Tarief en prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel "Tarief en prestatiebeschrijvingen fysiotherapie" (CV 5800-4.0.1.-8), inclusief de prestatie psychosomatische fysiotherapie, vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 oktober 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 14 augustus 2008 en de op grond daarvan genomen beslissing op bezwaar nr. 1065 noodzaken de NZa de Beleidsregel aan te passen.

Deelname NZa aan onderzoek Ernst & Young “Verbeteren dienstverlening in relatie tot minder regeldruk”.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met deelname van de NZa aan het onderzoek van Ernst & Young naar "Verbeteren dienstverlening in relatie tot minder regeldruk". De secretaris van de Raad van Bestuur is contactpersoon voor de onderzoekers. Het capaciteitsbeslag op de NZa voor dit onderzoek is beperkt. De directeuren zijn bereid deze beperkte capaciteit te leveren.  

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Deelname aan het onderzoek van Ernst & Young is voor de NZa een goede gelegenheid om de stakeholders te laten zien dat er wordt gewerkt aan verbetering van dienstverlening én vermindering van regeldruk.

Verzoek Nefarma voor lidmaatschap adviescommissie Cure Instellingen

De Raad van Bestuur besluit het verzoek van Nefarma om toegelaten te worden als lid van de adviescommissie Cure Instellingen niet te honoreren. De Raad van Bestuur kan Nefarma op incidentele basis uitnodigen om specifieke agendapunten van een vergadering van de adviescommissie bij te wonen.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de concept brief die is voorbereid om Nefarma te informeren over de besluitvorming.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Nefarma voldoet niet aan de criteria uit de Regeling vaste adviescommissies NZa om toegelaten te worden tot de Vaste Adviescommissie. De organisatie vertegenwoordigt geen zorgaanbieders in de zin van de Wmg.

§       Nefarma kan desgewenst uitgenodigd worden bij specifieke agenda onderdelen.

Naar boven