Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 januari 2008
Publicatiedatum:14-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Tarieflijsten instellingen 2008

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel Tarieflijst instellingen 2008 vast (CI-1044).

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§      De tarieven in de Tarieflijst instellingen 2008 zijn geindexeerd met 3,73%, conform de indexering voor DBC-tarieven 2008.

§      De gehanteerde berekeningsmethodiek is gelijk aan de methodiek voor de tarieflijst instellingen 2007.

Naar boven