Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 juni 2017
Publicatiedatum:25-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beschrijvend document NZa security
 
De Raad van Bestuur besluit om het beschrijvend document vast te stellen en om deze op TenderNed te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit om aan de CIO mandaat verlenen om redactionele en technische wijzigingen door te voeren in het beschrijvend document.

De Raad van Bestuur besluit om aan de CIO mandaat verlenen om de Nota van Inlichtingen vast te stellen.

Uitvoeringstoetsen beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen: opleiding tot verslavingsarts KNMG en opleiding tot openbaar apotheker

De Raad van Bestuur besluit om de uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) Vervolgopleidingen voor de opleiding tot verslavingsarts KNMG vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de uitvoeringstoets voor de beschikbaarheidbijdrage (medische) Vervolgopleidingen voor de opleiding tot openbaar apotheker vast te stellen.

Naar boven