Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 7 maart 2017
Publicatiedatum:01-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Statuut Informatieuitwisseling VWS-NZa

De Raad van Bestuur besluit om het Statuut informatie-uitwisseling VWS-NZa vast te stellen.

Jaarverantwoording NZa 2016 (Jaarverslag en Jaarrekening)

De Raad van Bestuur besluit om de Jaarverantwoording NZa 2016 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de aanbiedingsbrieven aan de minister van VWS, de staatssecretaris van VWS en de Eerste en Tweede Kamer vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de vastgestelde stukken aan de minister en staatssecretaris van VWS te zenden en een afschrift daarvan aan de Eerste en Tweede Kamer.

De Raad van Bestuur besluit om de portefeuillehouder mandaat te verlenen om eventuele laatste wijzigingen in de stukken te accorderen, zodat die op tijd aan VWS kunnen worden verzonden.

Werkafspraken informatie-uitwisseling IGZ-NZa

De Raad van Bestuur besluit om de Werkafspraken informatie-uitwisseling IGZ en NZa vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter mandaat te verlenen om te besluiten over eventuele kleine aanpassingen in de werkafspraken naar aanleiding van het besluitvormingstraject bij IGZ over de vaststelling van deze werkafspraken.

Naar boven