Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 29 maart 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

De raad van bestuur besluit om de gewijzigde klachtenregeling 'Klachtenregeling NZa' vast te stellen.

Responstijden Ambulances

De raad van bestuur besluit de 'Rapportage Normoverschrijdingen responstijden ambulances' vast te stellen.
 
De raad van bestuur besluit verzekeraars te vragen een verbeterplan op te stellen en te implementeren en daarbij ook de vraag mee te nemen wat de gevolgen zijn voor de patiënt  als de norm voor aanrijtijden van ambulances niet gehaald wordt.

Zorgspecifieke fusietoets

De raad van bestuur besluit goedkeuring te verlenen aan het tot stand brengen van de concentratie tussen het Westfries Gasthuis en het Waterlandziekenhuis waarop de aanvraag betrekking heeft

Naar boven