Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 12 januari 2016
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Portefeuilleverdeling raad van bestuur

De raad van bestuur besluit tot de navolgende portefeuilleverdeling per 1 januari 2016:
M.J. Kaljouw (voorzitter): Strategie (met uitzondering van Finance & Control), Regulering en HRM
R.J.P. Jansen (lid): Toezicht & Handhaving en Finance & Control
W.H.G. Sijstermans (lid): Informatie en Bedrijfsvoering

De raad van bestuur bevestigt hierbij voor zover nodig tevens de volgende portefeuilleverdeling die gold van 1 september 2015 tot en met 31 december 2015:
M.J. Kaljouw (voorzitter): Strategie, Regulering, ISC en HRM
R.J.P. Jansen (lid): Toezicht en Handhaving en Bedrijfsvoering

De raad van bestuur bevestigt hierbij voor zover nodig tevens de volgende portefeuilleverdeling die gold van 1 augustus 2015 tot en met 31 augustus 2015:
M.J. Kaljouw (voorzitter): Strategie, Regulering, ISC, HRM en Bedrijfsvoering
R.J.P. Jansen (lid): Toezicht en Handhaving


Validatieregel GGZ 2015 intrekken

De raad van bestuur besluit om validatieregel 7040 per direct uit de set validatieregels 2015 te verwijderen.


Rapport kwantitatief onderzoek naar risicoselectie

De raad van bestuur besluit het rapport 'Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit', inclusief de bijlage(n) met de reacties uit de consultatie en het commentaar daarop van de NZa, en de aanbiedingsbrief vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om het rapport met Zorgverzekeraars Nederland, en eventueel met het Zorginstituut Nederland, kort voor publicatie te delen en op hetzelfde moment de reactie van de NZa op de commentaren van de consultatie aan elke consultatie partij te versturen. 

Naar boven