Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 14 juli 2015
Publicatiedatum:07-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

NZa-kostprijsmodel medisch specialistische zorg 2014
De raad van bestuur besluit om de nadere regel 'Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg' (NR/CU-264) inclusief onderstaande vier bijlagen vast te stellen:

  • Bijlage 1: ‘Controleprotocol aanleveringen kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg COS-3000-onderzoek’
  • Bijlage 2: ‘Onderzoeksvragen bij COS-4000-onderzoek’
  • Bijlage 3: ‘Aanleverformulier NZa-kostprijsmodel medisch specialistische zorg 2014’
  • Bijlage 4: ‘Aanleverformulier ontheffingsverzoek NZa-kostprijsmodel’

Deze regelgeving vervangt de gelijknamige regeling met nummer NR/CU-261.

Harmoniseren beleidsregels fysiotherapie, oefentherapie en logopedie
De raad van bestuur besluit de beleidsregels Fysiotherapie (BR-CU7150), Oefentherapie (BR-CU7152) en Logopedie (BR-CU7151) 2016 vast te stellen.

Definitie dagverpleging 2016
De raad van bestuur besluit de volgende definitie van dagverpleging op te nemen in de per 1 januari 2016 in werking tredende nadere regel behorend bij de release RZ16b, die dit najaar zal worden vastgesteld:

'Een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling.'

Brief inzake ‘Advies evaluatie invoering prestatiebekostiging in DBBC’s in de forensische zorg' 
De raad van bestuur besluit de brief 'Advies evaluatie invoering prestatiebekostiging in DBBC's in de forensische zorg' vast te stellen.

Beleidsregels Verpleging en Verzorging
De raad van bestuur mandateert de voorzitter om de beleidsregels, nadat VWS duidelijkheid heeft gegeven, vast te stellen:

  • Beleidsregel ‘Verpleging en verzorging’ (BR/CU-7138).
  • Nadere regel ‘Verpleging en verzorging’ (NR/CU-7333).
  • Beleidsregel ‘Experiment bekostiging verpleging en verzorging’ (BR/CU- 7142).
  • Beleidsregel ‘Ketenzorg dementie Zvw’ (BR/CU-7139).
  • Beleidsregel ‘Experiment regelarme instellingen Zvw’ (BR/CU-7140).
  • Beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’ (AL/BR-0040).
Naar boven