Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 26 mei 2015
Publicatiedatum:02-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verlening van uitstel voor indiening formulier correcties 2008-2012 ggz Zvw
De raad van bestuur besluit om generiek uitstel te verlenen voor de indiening van het formulier voor de correctiemogelijkheid 2008-2012 voor de gespecialiseerde ggz. De uiterlijke indieningstermijn wijzigt hiermee van 1 juni 2015 naar 1 juli 2015.
 
Advies budgettair kader 2015 Wlz
De Raad van Bestuur besluit het advies 'Budgettair kader 2015 Wlz' vast te stellen.
 
Privatiseren groupers
De Raad van Bestuur besluit:

 • Over te gaan tot het publiceren van alle online beschikbare informatie van de declaratie grouper aangevuld met de broncode van de declaratie grouper. Hiervoor geeft de Raad van Bestuur ook als bestuur van de stichting DBC-Onderhoud toestemming. Concreet betekent dit:
  - Publicatie op de NZa-website werkenmetdbcs.nza.nl
  - Dat voor elke geïnteresseerde partij deze informatie beschikbaar komt na accepteren van de licentievoorwaarden.
  - Dat deze informatie uiterlijk beschikbaar is gesteld op 1 juni 2015 en gepubliceerd blijft tot 31 december 2015.
  - Er een helpdeskfunctie wordt ingericht voor geïnteresseerde partijen.

 • De declaratie-grouper per 1 januari 2016 te stoppen en een plan uit te werken voor de ontmanteling.
 • Per 1 januari 2016 te stoppen met het aanbieden van de service voor aanbieders om hun onderhanden werk te bepalen. Het contract met Performation wordt opgezegd.
 • Dat deze besluiten worden gepubliceerd op de website van de NZa (werkenmetdbcs.nza.nl) en tevens in een bestuurlijke brief aan partijen, gebruikers van de groupers en ICT-leveranciers kenbaar wordt gemaakt uiterlijk 1 juni 2015.

Naar boven