Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 21 april 2015
Publicatiedatum:01-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verzoek om toelating adviescommissies
De raad van bestuur besluit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) toe te laten tot de Adviescommissies Care en Cure Eerstelijns Zorg en Ketens.

Naar boven