Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 juni 2014
Publicatiedatum:07-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing regeling Sterftecijfers
De RvB besluit de aangepaste regeling (NR/CU-251: 'Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg') vast te stellen.


Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2015
- De RvB besluit de beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2015 vast te stellen.
- De RvB besluit de nadere regel Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten Regionale Ambulancevoorziening vast te stellen.


Informatiemodel uitvoeringsverslag 2014
De RvB besluit om het informatiemodel UV 2014 voor publicatie in de Staatscourant vast te stellen en te ondertekenen.


Beleidsregel Regiefunctie complexe zorg 
De RvB besluit de beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg vast te stellen, onder voorwaarde dat de formulering van het artikel over het voorbehoud zal worden aangepast conform de afstemming daarover met JZ  en de voorwaarde over het voldoen aan de kwaliteitseisen  wordt geschrapt uit de beleidsregel en wordt vervangen door een opmerking in de toelichting.

Naar boven