Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 april 2014
Publicatiedatum:17-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels 2012 en 2013 huisartsenlaboratoria en trombosediensten voor opbouw weerstandsvermogen

De Raad van Bestuur besluit de begrotingsbeleidsregels voor de huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten voor 2012 en 2013 aan te passen zodat opbouw van weerstandsvermogen mogelijk is.

Naar boven