Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 februari 2014
Publicatiedatum:17-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Controle protocol geriatrische revalidatiezorg 2013

De Raad van Bestuur besluit het controle protocol geriatrische revalidatiezorg vast te stellen.

Nacalculatie doorloop-DBC's GGZ 2012 en nacalculatie DBC's GGZ 2013

De Raad van Bestuur besluit het controle protocol 'Nacalculatie doorloop-DBC's GGZ 2012 en nacalculatie DBC's GGZ 2013' vast te stellen.

Naar boven