Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 19 november 2013
Publicatiedatum:27-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Tarieven verslavingszorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg' vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2014.

De Raad van Bestuur besluit de tariefbeschikking 'DBC's en overige producten gespecialiseerde GGZ' (TB-CU-5070-2) vast te stellen. De tariefbeschikking wordt gepubliceerd.

Beleidsregel huisartsenzorg

De Raad van Bestuur besluit, met inachtneming van vooraf gemelde correctie van de formule in artikel 6.1 in de beleidsregel 'Huisartsenzorg' (BR/CU 7090), de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • 'Huisartsenzorg' (BR/CU 7090).
  • 'Huisartsenzorg - Verrichtingenlijst M&I' (BR/CU 7091).
  • 'Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijns zorg (GEZ-module)' (BR/CU 7092).

Deze drie beleidsregels treden in werking per 1 januari 2014.

Naar boven