Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 november 2013
Publicatiedatum:21-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

De nadere regel 'Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders'

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders' (NR/CU-717) vast te stellen, met dien verstande dat de door S&J gesignaleerde artikelen dienen te worden toegevoegd als grondslag en het abusievelijke gebruik van de term "beleidsregel" aan het slot wordt vervangen in "nadere regel". De directie geeft aan dat dit inmiddels gebeurd is. In deze nadere regel wordt het vermelden van de AGB-code van verwijzende zorgaanbieders op het verwijsdocument verplicht gesteld. Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2014.

Update release GGZ en Forensische Zorg

De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde nadere regel 'Gespecialiseerde GGZ' (NR/CU-538) vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2014.

De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde beleidsregel 'Prestaties en tarieven gespecialiseerde GGZ', exclusief het onderdeel over tarieven verslavingszorg, vast te stellen. De RvB besluit, overeenkomstig het in de voorgaande vergadering gegeven mandaat, Theo Langejan te mandateren om het onderdeel van de beleidsregel over tarieven verslavingszorg vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde validatieregels GGZ en Forensische Zorg vast te stellen.

Beleidsregel eerstelijns diagnostiek

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Eerstelijns diagnostiek' (BR/CU-2114) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolg opleidingen

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolg opleidingen 2014' (AL/BR-0016) vast te stellen.

Naar boven