Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 september 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Update tarieventabel DOT pakket 2013
De Raad van Bestuur besluit de nieuwe tarieventabel DOT 2013 (RZ13d) vast te stellen.

Beleidsregels en Nadere regels  GGZ en FZ 2014
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en nadere regels vast te stellen c.q. te beëindigen:

 • Vaststelling van onderstaande regelgeving voor de GGZ met ingang van 2014.
 • Vaststelling van onderstaande regelgeving voor de FZ met ingang van 2014.
 • Beëindiging van onderstaande beleidsregels in de GGZ.

GGZ beleidsregels
Beleidsregels met enkel tekstuele aanpassingen zonder beleidswijzigingen:

 • BR/CU/5093 Afbouw tijdelijke kapitaallasten gespecialiseerde GGZ.
 • BR/CU-5095 Kostprijsberekening gespecialiseerde GGZ.
 • BR/CU-5096 Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) gespecialiseerde GGZ.
 • BR/CU-5097 Tariefprincipes curatieve zorg.

Beleidsregels die vervallen per 01-01-2014:

 • BR/CU-5066  Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ.
 • BR/CU-5067  Tariefmaatregel curatieve GGZ 2010. 
 • BR/CU-5069  Extramurale curatieve GGZ.
 • BR/CU-5070  Intramurale curatieve GGZ: loon- en materiële kosten.
 • BR/CU-5087  Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ.

Beleidsregels die worden beëindigd met ingang van 2014:

 • BR/CU-5040  Definities budgetsystematiek cGGZ.
 • BR/CU-5074  Overige producten curatieve GGZ.

Nadere regels:

 • Nadere regels met enkel tekstuele aanpassingen zonder beleidswijzigingen.
 • NR/CU-534 Verplichte accountantscontrole kostprijzen gespecialiseerde GGZ.
 • NR/CU-531 Tijdelijke regeling dyslexiezorg.

FZ beleidsregels:

 • Beleidsregels met enkel tekstuele aanpassingen zonder beleidswijzigingen.
 • BR/FZ-0010 Prestaties en tarieven ZZP's en extramurale parameters forensische zorg.

Nadere regels:

 • Nadere regels met enkel tekstuele aanpassingen zonder beleidswijzigingen.
 • NR/FZ-0008 Declaratiebepalingen ZZP's en extramurale parameters forensische zorg.

Aanpassing Beleidsregel contracteerruimte 2013
De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel contracteerruimte 2013 (CA-300-595) vast te stellen.

Macrobeheersingsinstrument (MBI) curatieve GGZ 2013
De Raad van Bestuur besluit de herziende beleidsregel (BR/CU-5098) en nadere regel (NR/CU-536) vast te stellen.

Regelgeving prestatiebekostiging curatieve GGZ en FZ 
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en nadere regels vast te stellen:

 • De beleidsregel 'Invoering NHC in de gespecialiseerde GGZ' (BR/CU-5092).
 • De beleidsregel 'Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie DBC's 2013' (BR/CU-5090).
 • De regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet (NR/FZ -006).
 • De regeling Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ (NR/CU-535).

Naar boven