Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 26 maart 2013
Publicatiedatum:03-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

MDS regeling somatiek
De Raad van Bestuur besluit de 'Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)' (NR/CU-2340 vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2013.

Aanpassing beleidsregel zorginfrastructuur
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Zorginfrastructuur' (CA-300-568) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Beleidsregel kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra' (BR/CU-2099) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Naar boven