Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 5 maart 2013
Publicatiedatum:13-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Gewijzigde validatieregel GGZ 2013
De Raad van Bestuur besluit om de gewijzigde validatieregel 6680 vast te stellen conform het voorstel van DBC-Onderhoud.

Update release DOT (RZ13c): wijzigingen prestaties en tarieven medisch specialistische zorg per 1 april 2013

De Raad van Bestuur besluit om de release DOT (RZ13c) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistisch zorg per 1 april 2013.

De Raad van Bestuur besluit de kostendelen en de honorariadelen van de tarieven van alle DBC-zorgproducten en overige zorgproducten vast te stellen zoals weergegeven in de DBC-zorgproducten- en tarieventabel.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg' (BR/CU-2102) inclusief onderstaande 8 bijlagen vast te stellen met een inwerkingtredingsdatum van 1 april 2013. Deze beleidsregel vervangt de gelijknamige beleidsregel BR/CU-2081.

 • Bijlage 1 bij beleidsregel: Overzicht DBC-zorgproducten.
 • Bijlage 2 bij beleidsregel: Typeringslijsten per specialisme.
 • Bijlage 3 bij beleidsregel: Zorgactiviteitentabel.
 • Bijlage 4 bij beleidsregel: Overzicht overige zorgproducten.
 • Bijlage 5 bij beleidsregel: Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen.
 • Bijlage 6 bij beleidsregel: Indicatielijst stollingsfactoren.
 • Bijlage 7 bij beleidsregel: Kapitaallasten opslag voor Geriatrische Revalidatiezorg.
 • Bijlage 8 bij beleidsregel: Lijst ondersteunerhonoraria B-segment.

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Medisch specialistische zorg' (NR/CU-227) inclusief onderstaande 3 bijlagen vast te stellen. Deze regeling vervangt de gelijknamige regeling NR/CU-222.

 • Bijlage 1 bij regeling: Diagnose-combinatietabel.
 • Bijlage 2 bij regeling: Registratieaddendum.
 • Bijlage 3 bij regeling: Sjabloon Standaard prijslijst.

Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wob-besluiten en beslissingen op bezwaar
De Raad van Bestuur stelt de beleidsregel 'Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wob-besluiten en beslissingen op bezwaar' vast. De beleidsregel wordt conform artikel 20 Wmg geplaatst in de Staatscourant.

Naar boven