Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 juli 2012
Publicatiedatum:24-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Protocol vereveningsonderzoek Zvw met oplevering in 2013

De Raad van Bestuur besluit het protocol vereveningsonderzoek Zvw met oplevering in 2013 vast te stellen.

Informatiemodel uitvoeringsverslag Zvw 2012

De Raad van Bestuur besluit het informatiemodel uitvoeringsverslag Zvw 2012 vast te stellen.

Naar boven