Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 juli 2012
Publicatiedatum:24-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Vaststelling tarieven NHC voor de forensische zorg 2013

De Raad van Bestuur stelt, onder voorbehoud van de nog te ontvangen aanwijzing, de voorgelegde tarieven vast als vergoeding voor kapitaallasten voor forensische voorzieningen. Dit maakt het mogelijk dat deze kapitaallastentarieven worden verwerkt in de oplevering van de productstructuurreleases voor de forensische zorg en de curatieve GGZ. De AWBZ zal deze tarieven gebruiken in een bewerkte vorm.

Wijziging stofnamenlijst dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit, onder voorbehoud van het nadere onderzoek naar een procedure/vormfout in de advisering door het CVZ, om de niet-gepegyleerde variant van doxorubicine liposomal (Myocet) niet op te nemen op de stofnamenlijst bij de beleidsregel Dure geneesmiddelen. Dit conform het CVZ-advies tot afwijzing van het verzoek.

Naar boven