Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 1 november 2011
Publicatiedatum:10-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels 'Innovatie'

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties' (AL/BR-0005) en 'Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten' (AL/BR-0006) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012.

Naar boven