Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 september 2011
Publicatiedatum:27-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit de regeling 'Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg' vast te stellen. De regeling treedt in werkin per 1 januari 2012.

Beleidsregel opbrengstverrekening 2010 en 2011

De Raad van Bestuur besluit om, gelet op de uitspraak van het CBb, de beleidsregel 'Opbrengstverrekening 2010 en 2011' niet vast te stellen. De concept beleidsregel wordt omgezet in een circulaire. De resultaten van het noodzakelijke overleg met CVZ, VWS en veldpartijen worden in deze circulaire verwerkt. De NZa zal informeel, informatief, op individueel niveau de opbrengstverrekening blijven uitvoeren op basis van deze circulaire.

Naar boven