Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 22 maart 2011
Publicatiedatum:28-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Nadere regel Gegevensuitvraag Beheersingsmodel

De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde nadere regel 'Gegevensuitvraag beheersingsmodel' met bijbehorende bijlagen vast te stellen.

Regeling declareren AWBZ-zorg

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Declaratie AWBZ-zorg' (NR/CA-300-006) vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 juli 2011.

Naar boven