Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 februari 2011
Publicatiedatum:08-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel definities curatieve tweedelijns somatische zorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Definities curatieve tweedelijns somatische zorg’ (CU-2025) vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2011.

Beleidsregels dure- en weesgeneesmiddelen en aanpassingen stofnamenlijst

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de nieuwe vormgeving van de beleidsregels dure- en weesgeneesmiddelen.

De Raad van Bestuur besluit:

  1. De stofnaam Amfotericine B liposomaal (Ambisome) voorlopig toe te voegen aan de stofnamenlijst van de beledsregel dure geneesmiddelen.
  2. De indicatie onbehandelde en recidiverende/refractaire chronische lymfatische leukemie voorlopig toe te voegen aan de stofnaam Rituximab van de stofnamenlijst van de beleidsregel dure geneesmiddelen.
  3. De indicatie gemetastaseerd maagcarcinoom met een hoge HER2-expressie (IHC 2+ en SISH + of FISH+, of IHC 3+) voorlopig toe te voegen aan de stofnaam Trastuzumab van de stofnamenlijst van de beleidsregel dure geneesmiddelen.
  4. Canakinumab (Ilaris) voorlopig toe te voegen aan de stofnamenlijst van de beleidsregel weesgeneesmiddelen.
  5. De indicatie (neuro)sarcoïdose niet toe te voegen aan de stofnaam Infliximab van de stofnamenlijst van de beleidsregel dure geneesmiddelen.
  6. De stofnaam Icatibant (Firazyr) niet toe te voegen aan de stofnamenlijst van de beleidsregel weesgeneesmiddelen.
  7. De stofnaam Plerixafor (Mozobil) niet toe te voegen aan de stofnamenlijst van de beleidsregel dure geneesmiddelen.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met circa € 11 miljoen. Dit is afgestemd met VWS.

Naar boven